Əlverişli təhsil mühitinin yaradılması

IMG-20191104-WA0036

18.10.2019 – cu il tarixdə “Ankara məktəbi” məktəb – liseydə I c və I q “Sağlam təhsil” siniflərində “Lüşer testini” və Etkindin “Münasibətlərin rəngi” testi keçirilmişdir. Testlərin keçirilməsində məqsəd şagirdlərin emosional sferasını və şagirdin özünə, sinfinə və müəlliminə olan münasibətini öyrənməkdir.

Blog Attachment