“Narkotiklərə yox deyirik”

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

“Narkotiklərə yox deyirik” mövzusunda 04.03.2013-cü il tarixdə 8a, 8b, 8ç siniflərində, 05.03.2013-cü il tarixdə 8e, 8f siniflərində, 06.03.2013-cü il tarixdə 9a, 9b, 9c, 9ç siniflərində, 07.03.2013-cü il tarixdə 9d, 9f sinfində psixoprofilaktik iş, maarifləndirici söhbətlər,qrup müzakirələr,dəyirmi masa təşkil olundu. Narkomaniyanın şəxsiyyətə zərər verən amil olduğu, insanın ağlını,iradəsini,duyğularını zədələyən mənəvi xəstəlik olduğunu, tənhalıq,ağrı, fiziki və ruhi tənəzzül olduğu izah olundu, müzakirələr aparıldı.