Müstəqillik günü

4C sinifində 18 oktyabr Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi gününə aid tədbir keçirtdik. Tədbiri himin ilə başladıq. sonra S.Vurğunun «Azərbaycan» şeiri ilə davam etdirdik. Tədbirdə «Vətənə» aid şeirlər və rəqslər ifa olundu.
Tədbirdə Azərbaycanın Mübariz oğlu Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr olunmuş səhnəcik göstərildi.Tədbiri IV c sinfinin rəhbəri Məmmədova Maral tərəfindən keçirildi.