Payız bayramı

«Ankara məktəbi» məktəb-liseyin «4F» sinifində «Payız bayramı» adlı tədbiri keçirtdi.Tədbir payız fəslinə aid səhnəciklər,rəqslər ətrafında təşkil olunmuşdur.Uşaqlar bu tədbirə çox həvəslə hazırlaşmışdılar.Payıza aid rəngarəng və maraqlı çıxışlar,şeirlər,səhnəciklər bir-birini əvəz edirdi.»Qızıl payıza» həsr edilmiş bu bayramda sinif rəhbəri Hacıyev Vəfa müəlimmənin əməyini xüsusi qeyd etmək lazımdır.Tədbirdə məktəbin müdiriyyəti və müavinləri iştirak edirdilər.Onlar da bu tədbirə yüksək qiymət verdilər.