Əlverişli təhsil mühitinin yaradılması

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

18.10.2019 — cu il tarixdə «Ankara məktəbi» məktəb — liseydə I c və I q «Sağlam təhsil» siniflərində «Lüşer testini» və Etkindin «Münasibətlərin rəngi» testi keçirilmişdir. Testlərin keçirilməsində məqsəd şagirdlərin emosional sferasını və şagirdin özünə, sinfinə və müəlliminə olan münasibətini öyrənməkdir.