Psixoloji xidmətin təşkili

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

«Ankara məktəbi» məktəb-liseydə risk qrupuna daxil olan Ic sinfində olan şagirdlə «Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi» mövzusunda konsultativ söhbət aparıldı.

III c sinfində olan şagirdlə «Həqiqət və yalan» mövzusunda psixoproflaktik məşğələ həyata keçirildi.

VII c sinfində olan şagirdlə «Şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu» mövzusunda, «Ailədə və məktəbdə vəzifələrimiz» mövzusunda konsultativ söhbətlər aparıldı.

VIII a sinfində olan şagirdlə «Şəxsiyyət cəmiyyətdə formalaşır» mövzusunda proflaktik, «Özgüvən hissinin artırılması» mövzusunda konsultativ söhbətlər aparıldı.

«İradəni necə tərbiyə etmək olar?» mövzusunda X a sinfində olan şagirdlə konsultasiya həyata keçirildi.