Fərdi inkişaf dinamikası

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

«Şagirdlərin fərdi inkişaf dinamikasının izlənilməsi» layihəsi 2ç, 3ç, 5ç, 6ç, 9ç, 7ç siniflərində tətbiq edilir. 05 fevral 2020-ci il tarixdə layihənin icrası vəziyyəti direktoryanı müşavirədə sinif rəhbərlərinin, direktor müavinlərinin, psixoloqun və həmin siniflərdə dərs deyən fənn müəllimlərinin iştirakı ilə təhlil edildi. Layihənin tətbiqində şagirdlərdə məsuliyyət hissinin artması, valideynlərlə müəllimlər arasında sıx əlaqə yaranması müsbət nəticə kimi qiymətləndirildi.