Həqiqət və yalan

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

18.02.2020-ci il tarixdə VIII sinifdə oxuyan risk qrupuna daxil olan təhsilalanlarla «Həqiqət və yalan» mövzusunda konsultativ iş həyata keçirildi. Məqsəd yalanın növləri, yalan danışmaq istəyinin meydana gəlmə səbəbləri, nəyə görə yalan danışmağın çox pis olmasını aydınlaşdırmaq idi.