Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

19.02.2020-ci il tarixdə III sinifdə oxuyan risk qrupuna daxil olan təhsilalanla «Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi» mövzusunda konsultativ iş həyata keçirildi. Məqsəd şagirdin ətrafındakı insanlarla münasibətinin düzgün qurulmasının yolları və əhəmiyyəti haqqında söhbət edildi.