Peşəseçmədə çətinliklər və səhvlər

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

06.02.2021-ci il tarixdə «Ankara-məktəbi» məktəb-liseyin 8ç sinfində virtual məktəb platformasından istifadə edərək «Peşəseçmədə çətinliklər və səhvlər» mövzusunda psixoloji maarifləndirmə işi aparıldı. Məqsəd peşəseçmənin müxtəlif şərtlərinə düzgün münasibət, qərar qəbul etmədə sərbəstlik, mövcud imkan, vəziyyət haqqında lazımı biliyin, təcrübənin və məlumatın formalaşdırılması, əmək predmetinə görə peşələrin təsnifatının növləri aydınlaşdırıldı.