Psixoloji xidmətin təşkili

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

«Ankara məktəbi» məktəb-liseydə «Risk qrupuna daxil olan hər bir təhsilalan barədə fərdi psixoloji-pedaqoji inkişaf planı» tərtib olundu. Planda öz əksini tapmış tədbirlər valideynlər, sinif rəhbərləri, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini və psixoloq tərəfindən həyata keçirildi.