Dərslərdə əyanilik prinsipinin tətbiq edilməsi

  • Post author:
  • Post category:Xəbərlər

Əyanilik dərketmə fəaliyyətini asanlaşdırır və təchiz edir.O,şagirdin canlı gərçekliyi,gördüyünü müşahidə etməsini və rahat qavramısını təşkil edir.Bunları nəzərə alaraq bu həftə 3ç sinfində Azərbaycan dili dərslərində keçirilən mövzuları əyaniləşdirmək məqsədilə sinif rəhbəri Mürşüdova Hörmət şagirdlərini Yanardağ və Atəşgaha ekskursiyaya aparmışdır.Sinifdə əldə etdikləri biliklərin yaxşı mənimsənilməsi,təfəkkür və təxəyyülün inkişafı, fəallığın iartması,öyrənməyə olan marağın inkişafı məqsədilə təşkil edilən ekskursiya şagirdlərin böyük marağına səbəb olmuşdur