“Ankara məktəbi” məktəb-liseyində Robototexnika dərsləri

Screenshot 2018-09-29 17.33.10

“Ankara məktəbi” məktəb-liseyində Robototexnika dərslərinin tətbiqi. Dərslər İnformasiya Komunikasiya Texnologiyalarının tədrisə tətbiq olunması məqdəsiylə keçirilir.

Blog Attachment