Sağlam mənəvi – psixoloji mühitin yaradılması

NAZ0001077

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin “Ümumi təhsil nüəssisələrində əlverişli təlim və inkişaf mühitinin təmin edilməsi üzrə əlavə tədbirlər barədə”  13.05.2019 – cu il tarixli F – 260 nömrəli əmrinə müvafiq olaraq 01.11.2019 – cu il tarixdə “Ankara məktəbi” məktəb – liseydə risk qrupuna daxil olan şagirdlər və onların valideynləri ilə fərdi görüş keçirildi.

Blog Attachment